Đam mỹ

Khi chỉ đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau.

List đam mỹ chủ thụ, theo điểm nhìn của thụ.

List đam mỹ chủ công, theo điểm nhìn của công.

List đam mỹ hỗ sủng, ngọt ngào.

List đam mỹ hỗ công, không phân biệt công và thụ.

List đam mỹ NP (nhất thụ đa công/ nhất công đa thụ)

Để lại bình luận

%d bloggers like this: